Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ KIỂM SÁT

đặt báo Tạp chí Kiểm sát số 06/2011

Tòa soạn Tạp chí Kiểm sát số 06/2011

Quảng cáo Tạp chí Kiểm sát số 06/2011

Oct2019 17
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Kiểm sát số 06/2011

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 14500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Tạp chí Kiểm sát số 06/2011 được phát hành vào ngày 20/03/2011, các bài viết đáng chú ý sau đây:

1. Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 15/02/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016;

2. Bài“Một số đề xuất, kiến nghị về tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát khu vựcmiền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo theo yêu cầu của cải cách pháp”

Trích giới thiệu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát khu vựcmiền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo theo yêu cầu cải cách pháp” do Tạp chí Kiểm sát thực hiện

3. Bài“Nghiên cứu, xây dựng cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân khu vực”của tác giả Nguyễn Long Vân, Viện khoa học kiểm sát.

Bài viết đề cập đến những vấn đề luận thực tiễn xây dựng cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân khu vực theo tinh thần Kết luận số 79 của Bộ Chính trị;

4. Bài “Một số vướng mắc từ việc áp dụng chế định đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng” của Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng (Học viện Tư pháp) Thạc sĩ Nguyễn Thùy Trang

5. Bài “Một số ý kiến trao đổi về việc thành lập Tòa gia đình người chưa thành niên ở nước ta” của Thạc sĩ Trần Hữu Quân, Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát số 06/2011 còn nhiều bài viết nội dung nghiên cứu chuyên sâu của các tác giảcác nhà khoa học, các cán bộ làm công tác quản hoạt động nghiệp vụ giàu kinh nghiệm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!