Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nghiên cứu Lập pháp

Tòa soạn Nghiên cứu Lập pháp

Quảng cáo Nghiên cứu Lập pháp

Sep2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nghiên cứu Lập pháp

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 10000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp ra hai số /tháng

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp một đơn vị báo chí thuộc Văn phòng Quốc hội, được thành lập theo Nghị quyết số 242/NQ/UBTVQH10 ngày 14/12/2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chức năng tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, tuyên truyền, đăng tải các kết quả nghiên cứu luận thực tiễn về Nhà nước pháp luật. Với tôn chỉ mục đích diễn đàn luận thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí tài liệu tham khảo thiết thực cho các đại biểu Quốc hội, các Bộ trưởng thành viên khác của Chính phủ, phục vụ cho hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt động của HĐND các cấp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

 

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

 

Email: info@thegioibaochi.com