Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Người làm báo

Tòa soạn Người làm báo

Quảng cáo Người làm báo

Jul2019 23
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Người làm báo

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 17500 VNĐ /ấn bản
  • * Xem bản điện tử miễn phí ( E_magazines ) !
    -------------------------------------------------------------------------------------

    >>> Xem [ for free ] ...

  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Người Làm Báo - Tạp chí luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam.

Xuất bản 1 tháng 1 kỳ

 

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

 

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

 

Email: info@thegioibaochi.com