Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Tạp chí Cộng sản

Tòa soạn Tạp chí Cộng sản

Quảng cáo Tạp chí Cộng sản

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Cộng sản

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 5000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Cộng sản quan Báo chí do Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ quản.

Tạp chí được xuất bản 3 kỳ/ 1 tháng, vào các ngày 5, 15, 25 hàng tháng.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

 

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

 

Email: info@thegioibaochi.com