Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Công nghệp mỏ

Tòa soạn Công nghệp mỏ

Quảng cáo Công nghệp mỏ

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Công nghệp mỏ

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Tạp chí Công nghiệp Mỏ là cơ quan của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam. Tạp chí được xuất bản theo Giấy phép xuất bản số 1088/BC- GPXB cấp ngày 21/08/1993 và Giấy phép hoạt động báo chí số 319/ GP-BVHTT cấp lại ngày 23/07/2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin
 
 
Tôn chỉ mục đích của Tạp chí Công nghiệp Mỏ là thông tin các hoạt động của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam; phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế phục vụ cho công tác khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế và sản xuất trong ngành mỏ Việt Nam.
Đối tượng phục vụ là hội viên Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, các cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý trong ngành mỏ và các ngành liên quan tới ngành mỏ, các công nhân kỹ thuật bậc cao. 
Phạm vi phát hành chủ yếu là các chi hội mỏ, các doanh nghiệp, trường và viện nghiên cứu triển khai trong ngành mỏ và các ngành liên quan tới ngành mỏ trên phạm vi toàn quốc
Phạm vi phát hành chủ yếu là các chi hội mỏ, các doanh nghiệp, trường và viện nghiên cứu triển khai trong ngành mỏ và các ngành liên quan tới ngành mỏ trên phạm vi toàn quốc.Những năm đầu tiên Tạp chí mang tên “Nội san Công nghiệp Mỏ” cho tới số 3 năm 1991. Tên “Tạp chí Công nghiệp Mỏ” chính thức ra mắt bạn đọc từ quý IV năm 1991, đánh số 1.

Sau 26năm hoạt động, Tạp chí Công nghiệp Mỏ đã có những bước trưởng thành, phát triển, đảm nhận được các nhiệm vụ mà Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam giao phó. Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, điều hành sản xuất trong ngành mỏ trong nước và kể cả ngoài nước đã tham gia viết bài, trao đổi thông tin, ý kiến trên Tạp chí.

Tạp chí Công nghệ Mỏ được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xếp vào danh mục “Các tạp chí Khoa học Kỹ thuật’ và các bài báo được tính điểm công trình.

Tính tới cuối năm 2007, Tạp chí đã xuất bản được 104 số (các số 3 và 4 năm 1986, 3 và 4 năm 1987 được gộp 2 số làm một), trong đó từ 1990 đến 1996 xuất bản 4số/năm; từ 1997 tới nay xuất bản 6 số/năm. Có 37 số chuyên đề nhân các sự kiện quan trọng của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam và của các cơ quan doanh nghiệp trong ngành.

Từ số 2 năm 1996, Tạp chí được in trên giấy trắng khổ A4, bìa in Offset 4 màu với dung lượng 32 trang; từ số 5 năm 2002 tăng lên 40 trang; từ số 1năm 2006 tăng lên 48 trang. Nhiều doanh nghiệp, viện và trường thuộc ngành mỏ và các ngành liên quan đã đăng quảng cáo trên Tạp chí.

Tạp chí hiện có những chuyên mục chính sau:

1- Hoạt động của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

2- Khoa học và công nghệ mỏ

3- Khoa học kinh tế và quản lý ngành mỏ

4- Thông tin kinh tế-khoa học- kỹ thuật ngành mỏ

5- Sáng kiến cải tiến- chuyện vui ngành mỏ

trong đó các bài viết thuộc 02 chuyên mục 2 và 3 có phần Tóm tắt tiếng Anh.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676