Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Tòa soạn Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Quảng cáo Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Aug2019 19
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Công nghệ Thông tin và Truyền thông

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 13500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Công nghệ Thông tin Truyền thông - quan thông tin, khoa học công nghệ của Bộ Thông tin Truyền thông.

Tạp chí Công nghệ thông tin truyền thông đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông (sau đây gọi Tạp chí); tôn chỉ mục đích phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng tri thức thông tin, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, pháp luật thuộc các lĩnh vực bưu chính chuyển phát; viễn thông Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Tạp chí “thông tin - luận khoa học công nghệ” chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin Truyền thông thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các hình tiên tiến về thông tin - luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Thông tin Truyền thông.

Xuất bản 1 tháng 1 kỳ 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel:  043 62950209     Fax:043 5400305

Hot lite: 0943 060 889

Email: info@thegioibaochi.com