Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Đường bộ Việt Nam

Tòa soạn Đường bộ Việt Nam

Quảng cáo Đường bộ Việt Nam

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Đường bộ Việt Nam

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Đường bộ Việt Nam tạp chí chuyên ngành, phổ biến kiến thức KHKT, công nghệ, kinh nghiệm quản kinh doanh, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, giới thiệu gương tốt những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất...

Tạp chí quan ngôn luận của Cục Đường bộ Việt Nam. Xuất bản định kỳ hàng tháng cầu nối giữa quan quản nhà nước trong lĩnh vực đường bộ với tất cả bạn đọc trong ngoài ngành

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com