Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Khoa học đào tạo Ngân hàng

Tòa soạn Khoa học đào tạo Ngân hàng

Quảng cáo Khoa học đào tạo Ngân hàng

Jul2019 23
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Khoa học đào tạo Ngân hàng

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 15000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Phát hành vào ngày 25 hàngtháng

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng thuộc Học viện Ngân hàng do Viện NCKH Ngân hàng quản lý và xuất bản, được tái thành lập năm 1999, theo Quyết định số 25/TCCB ngày 28/9/1999 của Giám đốc Học viện Ngân hàng và Giấy phép xuất bản số 324/GPXB- VHTT ngày 28/05/2001 do Bộ Văn hoá Thông tin cấp.

Tiền thân là tờ Thông tin Khoa học Ngân hàng, từ tháng 9/1995, Tạp chí chính thức chuyển thành Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng. Đến tháng 6/1997, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định sáp nhập Tạp chí Ngân hàng và Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng thành Tạp chí Ngân hàng, là một phòng thuộc Viện NCKH Ngân hàng. Đến năm 1999, Tạp chí Ngân hàng được chuyển về Ngân hàng Nhà nước, không còn nằm trong Viện NCKH Ngân hàng nữa. Cùng thời gian đó (1999), Viện NCKH Ngân hàng cũng khôi phục lại Tạp chí thuộc Viện trước kia (Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng) và đổi tên thành Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Tạp chí. Tạp chí ra số đầu tiên vào tháng 11/1999.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng do Giám đốc Học viện Ngân hàng ban hành kèm Quyết định số 25/TCCB ngày 28/9/1999, Tạp chí có những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành theo quy định của Luật Báo chí, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Văn hoá- Thông tin cấp.

- Thông tin khoa học và đào tạo chuyên ngành Ngân hàng, công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học nhằm phục vụ công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, giáo viên, sinh viên, nghiên cứu sinh của Học viện và cán bộ trong ngành Ngân hàng.

- Tổ chức diễn đàn trao đổi khoa học về những vấn đề lý luận, thực tiễn trong các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng- ngân hàng và đào tạo.

- Hợp tác, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí và các tổ chức khác trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng tạp chí và tuyên truyền cho hoạt động NCKH, công nghệ và đào tạo của ngành Ngân hàng.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học giữa các nhà khoa học, quản lý, cộng tác viên và bạn đọc về những vấn đề liên quan đến hoạt động của tạp chí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Ngân hàng và Viện trưởng Viện NCKH Ngân hàng giao.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676