Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Thanh tra Tài chính

Tòa soạn Thanh tra Tài chính

Quảng cáo Thanh tra Tài chính

Jul2019 23
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thanh tra Tài chính

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 9800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Thanh tra Tài chính đơn vị sự nghiệp của phòng thanh tra Bộ Tài Chính,đăng tải thông tin  giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện thanh tra hành chính đối với các tổ chức, nhân thuộc quyền quản trực tiếp của Bộ Tài chính thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản nhà nước của Bộ Tài chính.

  Xuất bản 1 tháng 1 kỳ 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676