Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Thế giới Di sản

Tòa soạn Thế giới Di sản

Quảng cáo Thế giới Di sản

Jul2019 23
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thế giới Di sản

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 16000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thực sự nơi tập hợp, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức về di sản văn hóa, thực hiện hội hóa các hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa. phải tự lo kinh phí phương tiện hoạt động nhưng bằng tình cảm tâm huyết với di sản văn hóa dân tộc, đến nay, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã trụ sở làm việc, Tạp chí ra mỗi năm 12 số Website về di sản văn hóa.

 

Tạp chí Thế giới Di sản quan ngôn luận của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã vượt qua vàn khó khăn để đưa đến công chúng một sản phẩm văn hóa chất lượng với nội dung phong phú.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel:  043 62950209     Fax:043 5400305

Hot lite: 0943 060 889

Email: info@thegioibaochi.com