Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Dân tộc học

Tòa soạn Dân tộc học

Quảng cáo Dân tộc học

Jul2019 23
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Dân tộc học

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

      Tạp chí Dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban Dân tộc, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện chức năng cơ quan lý luận của Ủy ban; thông tin về quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; về cộng đồng các dân tộc Việt Nam.


                                                  ----------------------------------------------------------------------------


Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 
                                                     + Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676