Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nghiên cứu Châu Âu

Tòa soạn Nghiên cứu Châu Âu

Quảng cáo Nghiên cứu Châu Âu

Jul2019 23
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nghiên cứu Châu Âu

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 25000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, là cơ quan ngôn luận của Viện ngiên cứu châu Âu và là diễn đàn khoa học của ngành Châu Âu học dành cho các đối tượng quan tâm. Hiện nay, tạp chí Tiếng Việt định kỳ ra 1 tháng/số và tạp chí Tiếng Anh ra 1 năm/số, đăng tải những kết quả nghiên cứu về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn liên quan đến các nước Châu Âu.

Xuất bản : tháng 1 kỳ

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676