Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nghiên cứu Kinh tế

Tòa soạn Nghiên cứu Kinh tế

Quảng cáo Nghiên cứu Kinh tế

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nghiên cứu Kinh tế

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 20000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí nghiên cứu kinh tế xuất bản một tháng một kỳ.

Cung cấp các thông tin về  

Kinh tế vĩ mô,

Nông nghiệp -Nông thôn

Lịch sử kinh tế

Các nhà kinh doanh 

Tóm tắt thông tin kinh tế  bằng tiếng anh

                                                     --------------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676