Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nghiên cứu Lịch Sử

Tòa soạn Nghiên cứu Lịch Sử

Quảng cáo Nghiên cứu Lịch Sử

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nghiên cứu Lịch Sử

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 20000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Nghiên cứu Lịch Sử xuất bản một tháng một kỳ

 

Tạp chí nghiên cứu lịch sử nhằm mục đích giới thiệu và đưa vào các kết quả nghiên cứu công cộng và những thành tựu về khoa học lịch sử; để phổ biến các nghiên cứu học thuật về khoa học xã hội;  cung cấp cơ sở của các khoa học lịch sử để hình thành nên chiến lược của Nhà nước và chính sách của Đảng.
Đối tượng  quan tâm: để các học giả, nhà nghiên cứu nghiên cứu về Việt Nam học trên thế giới, giáo viên tại trường đại học và những người khác đến từ tất cả các trường cao đẳng cao hơn của Việt Nam; Tiến sĩ ứng cử viên, MA học sinh, sinh viên các viện nghiên cứu; và các trung tâm.
Của JHS phạm vi xuất bản: một viện nghiên cứu, các trung tâm; các trường đại học của Việt Nam và một số trung tâm lớn có liên quan của Việt Nam nghiên cứu của các nước trên thế giới.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676