Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Tuyên giáo

Tòa soạn Tuyên giáo

Quảng cáo Tuyên giáo

Jul2019 22
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tuyên giáo

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 8000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Xuất bản 1 tháng 1 kỳ

Thông tin các chuyên mục được thể hiện dưới nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, Tạp chí thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Thông tin kịp thời những tính định hướng chỉ đạo của Ban về chính trị, tư tưởng, báo chí, ...

- Phản ánh các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành phố.

- Thông tin có định hướng về các sự kiện trong nước và trên thế giới; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

- Phản ánh kịp thời các hoạt động của Ban, của toàn ngành

- Tích hợp các thông tin, dữ liệu (công khai) của Ban Tuyên giáo trung ương, của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương;  

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr.  Phan Tiềm - 098.656.9676