Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Glamour

Tòa soạn Glamour

Quảng cáo Glamour

Jul2019 21

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 USD /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

      Glamour  tạp chí làm đẹp dành cho Phụ nữ, được xuất bản từ năm 1939, Glamour tạp chí được phát hành rất thành công với số lượng lớn. Ấn phẩm được ra mắt tại rất nhiều nước trên Thế giới.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com