Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Vanity Fair

Tòa soạn Vanity Fair

Quảng cáo Vanity Fair

Jul2019 23

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 USD /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Vanity Fair  tạp chí nổi tiếng thế giới được tôn vinh trong giới Tạp chí. Phiên bản tiếng Anh được phổ biến toàn cầu, tạp chí viết về những người nổi tiếng, về nhiếp ảnh, đưa các bài viết độc quyền xuất sắc. Chưa Tạp chí nào được những tit bài hấp dẫn, lôi kéo người đọc như Vanity Fair.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com