Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Đại Biểu Nhân Dân

Tòa soạn Đại Biểu Nhân Dân

Quảng cáo Đại Biểu Nhân Dân

Jul2019 23
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Đại Biểu Nhân Dân

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 3500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Đại Biểu Nhân Dân là tiếng nói của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hoạt động theo Luật báo chí; có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, hoạt động của Văn phòng Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Xuất bản hàng ngày  

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676