Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ CỘNG SẢN

đặt báo Tạp chí Cộng sản số 5

Tòa soạn Tạp chí Cộng sản số 5

Quảng cáo Tạp chí Cộng sản số 5

Jul2019 21
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Cộng sản số 5

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 80000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG
Tác giả : Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
 
 
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương
 
Tác giả : Vũ Văn Ninh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính
 
Tác giả : Vũ Huy Hoàng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương
 
Tác giả : Phạm Bình Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Tác giả : Vũ Trọng Kim - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
 
Tác giả : Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Tác giả : Vũ Văn Phúc - PGS, TS, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản
 
Tác giả : Hoàng Chí Bảo - GS, TS, Chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương
 
Tác giả : Đỗ Thế Tùng - GS, TS, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
 
Tác giả : Vũ Hữu Ngoạn - PGS, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Tác giả : Nguyễn Văn Giang - TS, Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
 
Tác giả : Trần Ngọc Hiên - GS, TS, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
Tác giả : Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre
 
Tác giả : Huỳnh Minh Chắc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
 
Tác giả : Võ Trọng Việt - Trung tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng
 
Tác giả : Trần Minh Tơn - Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Bộ Công an
SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Tác giả : Sông Ba Hạ
THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Tác giả : Minh Hoài
 
Tác giả : Đỗ Sơn Hải - TS, Học viện Ngoại giao
 
Tác giả : Trần Hiệp - Võ Tuấn Ngọc - TSKH, Ban Đối ngoại Trung ương ; ThS, Ban Đối ngoại Trung ương