tieude

Pv tre tho

canhan
gioithieu

Là phóng viên nghiệp dư, yêu nghề báo chí. Tôi đang là CTV viết bài cho CTT Phát Hành Thế Giới Báo Chí

luubanbe

Lễ kí hoạt động hợp tác giữa Bộ LĐTB&XH và Hội Bảo vệ quyền trẻ em

Ngày 27 tháng 7 năm 2012, tại Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Bộ Lao động Thương binh hội đã tổ chức lễ kết hoạt động hợp tác năm 2102.

ham gia chủ trì TS.Trần Thị Thanh ThanhChủ tịch Hội BVQTEVN Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH - TS. Doãn Mậu Diệp.

Về phía Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ( Hội) Thị Thu –Phó Chủ tịch Hội, ông Đỗ Đức Ngọ - Phó chủ tịch Hội, Ninh Thị HồngUỷ viên Thường vụ Hội, trưởng phó Ban chuyên môn, cán bộ Trung ương Hội cùng với đại diện một số Trung tâm trực thuộc Hội.

Cùng tham gia lãnh đạo một số Vụ của Bộ LĐTBXH, lãnh đạo Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Lễ kết sự quan tâm tham dự đưa tin của một số quan báo chí.

 

Chương trình hợp tác giữa Hội Bộ LĐTB&XH nhằm mục đích:

- Thúc đẩy cuộc vận động toàn hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.

- Triển khai thực hiện pháp luật, chính sách, các chương trình, mục tiêu trẻ em đến các địa phương, sở, các tổ chức hội, các tổ chức phi chính phủ.

- Tăng cường trao đổi thông tin, đối thoại giữa các quan, tổ chức nhà nước các tổ chức hội, các tổ chức phi chính phủ về thực hiện quyền trẻ em.

- Nâng cao năng lực của Hội BVQTEVN, các tổ chức hội, các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em thực hiện quyền trẻ em.

Để đạt được những mục đích trên các hoạt động sau sẽ được tổ chức:

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004

3. Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ của Hội BVQTEVN

4. Nghiên cứu khoa học đề tài “Vai trò của các tổ chức hội các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong việc đáp ứng các nhu cầu thực hiện quyền trẻ em đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa đề xuất các chính sách hỗ trợ thực hiện”.

5. Xây dựng hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng

6. Gặp mặt biểu dương Diễn đàn các tổ chức hội đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Chương trình hợp tác giữa Hội Bộ LĐTB&XH góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội các cấp người dân pháp luật vể bảo vệ trẻ em công tác truyền thông vấn đề này tại cộng đồng. Chức năng vận động chính sách của Hội được nâng cao về chất lượng tăng cường sự tham của Hội các tổ chức hội trong lĩnh vực vận động chính sách. Một số dự án thiết thực được triển khai tại cộng đồng ưu tiên cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa, trẻ em nguy bị bỏ học. Các hình trẻ em tại cộng đồng được thành lập phát huy quyền tham gia hỗ trợ tiếp cận quyền trẻ em.

Hai bên cam kết sẽ thực hiện tốt các điều khoản thỏa thuận hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin tiến hành kiểm tra đánh giá thường xuyên đê phát huy hiệu quả hoạt động. Buổi lễ kết thúc trong niềm vui những hi vọng mới sẽ đến với trẻ em.

Mạnh Dũng

 

 

 

Số lượt truy câp: 531

Chia sẻ :danhgiabaiviet danhgiabaiviet
I like this
I dislike this
error